Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.xs2os.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken,  verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de XS2OS B.V.-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen  rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel XS2OS B.V. zorgvuldigheid  in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan XS2OS B.V. niet instaan voor de juistheid,  volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. XS2OS B.V. garandeert evenmin dat de  website foutloos of ononderbroken zal functioneren. XS2OS B.V. wijst iedere aansprakelijkheid  ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord)  gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer XS2OS B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via  deze websites aangeboden producten of diensten door XS2OS B.V. worden aanbevolen. XS2OS  B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze  website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door XS2OS B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
XS2OS B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XS2OS B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
XS2OS B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie,  met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere  aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

XS2OS Blog

23 december 2017
  Per 1 januari 2018 bundelen wij onze krachten met PIT15 uit Barneveld. Samen vormen wij een nieuwe onderneming...
30 januari 2017
Naast het platform van Mendix heeft XS2OS B.V. nu ook gekozen voor het Betty Blocks platform. XS2OS B.V. zet...
2 september 2016
PIT15 en XS2OS B.V. zijn een langdurig partnership aangegaan. PIT15 zal voor XS2OS B.V. haar WebApp CuBus gaan implementeren....